Thursday, 2 February 2012

Perubahan pada jadual kerja - Sajak

Para pelajar,

Saya ingin memaklumkan bahawa ada perubahan pada jadual kerja yang kita bincangkan dalam kelas. Penulisan sajak dan pembentangan akan dibuat setelah kita selesaikan sesi Kefahaman.

Kita akan menggunakan masa seterusnya untuk bincangkan tentang Kefahaman. Sila bawa buku teks pada hari Isnin, 6 Febuari 2012. Saya minta bantuan semua untuk memberitahu kawan-kawan yang lain.

Terima kasih.

Cg Azizah.Ahmad

No comments:

Post a Comment