Monday, 2 April 2012

Santapan Minda – Pendidikan & Pelajar (Menengah 1HML & 1ML)

Para pelajar arif budiman,

Ini tugasan pada minggu ini.

Bagi para pelajar yang tidak melaksanakan tugasan minggu lepas (26 Mac atau 27 Mac), kamu dikehendaki untuk membuat kededua ulasan akhbar (2 April & 3 April) untuk pastikan kamu dapat latihan yang secukupnya. Pelajar-pelajar tersebut : Erika, Danish M, Zahid, MDaniel, Qadirah.

Bagi pelajar-pelajar lain, kamu hanya dikehendaki melaksanakan ulasan akhbar untuk 2 April dan/atau 3 April.

_____________________________________________________________________

Petikan : Isnin, 2 April 2012, Murid raih manfaat sokongan badan amal

Pautan : Berita

1. Bloom’s Taxanomy – Remembering :

Apakah tujuan perkhidmatan TYA (Touch Young Arrows)? (2 markah)

2. Bloom’s Taxanomy – Understanding :

Apakah perbezaan di antara ‘bantuan’ dengan ‘sokongan’? (2 markah)

3. Bloom’s Taxanomy – Applying :

Dalam petikan ini, ada disentuh tentang kesan daripada bantuan yang dihulurkan pihak TYA. Apakah dua kesan tersebut? Berikan bukti-bukti daripada petikan. (4 markah)

Tarikh tutup penghantaran sebelum hari Khamis 5 April 2012, 9 malam.

Terima kasih.

Cg Azizah.Ahmad

28 comments:

 1. 1)Tujuannya adalah untuk membantu keluarga yang kuang upaya dengan menghantar kanak-kanak mereka ke tuisyen dan dengan itu mereleasasikan potensi mereka.
  2)Bantuan adalah pemberian wang atau maklumat untuk membantu seseorang tetapi sokongan adalah memberi bantuan untuk membuaat sesuatu aksi befungsi.
  3)Satu kesan adalah beban ibu Nur Anissa diringankan dan juga ramai kanak -kanak dibantu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 - 0.5 - 0.5 = 1 markah
   • Isi yang tepat. Baik!
   • Salah ejaan
   - "kuang" = "kurang"
   • Pembetulan
   - "ke tuisyen" = "ke kelas tuisyen"

   Soalan 2 : 2 - 0.5 - 0.5 - 0.5 = 0.5 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Salah ejaan
   - "membuaat" = "membuat"
   • Pembetulan
   - "aksi befungsi" = "aksi bagi menunjukkan niat untuk menolong"

   Soalan 3 : 4 - 2 = 2 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')

   Jumlah = 3.5/8
   Terima kasih.

   Delete
 2. 1) Tujuan YTA ialah untuk menghantar kanak - kanak keluarga yang berkurang upaya ke tuisyen

  2) Bantuan ialah apabila orang melaku sesuatu untuk menolong. Sokongan adalah apabila seseorang bersetuju dengan orang lain pada pendapat mereka dan membantu mereka mempromosikan pendapat mereka

  3) Salah satu kesan ialah ramai kanak - kanak dibantu kerana tuisyen tersebut dan juga Nur Anissa sekarang mendapat gred - gred yang bagus di sekolah

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 - 0.5 - 0.5 = 1 markah
   • Isi yang perlu lebih tepat = meringankan beban kewangan mereka
   • Pembetulan
   - "ke tuisyen" = "ke kelas tuisyen"

   Soalan 2 : 2 - 0.5 - 0.5 = 1 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Salah imbuhan
   - "melaku" = "melakukan"

   Soalan 3 : 4 - 2 = 2 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')

   Jumlah = 4/8
   Terima kasih.

   Delete
 3. 1) Tujuan YTA ialah untuk membantu kanak-kanak daripada keluarga yang kurang upaya dengan membayar untuk tuisyen.
  2) Bantuan adalah pertolongan yang diberi oleh seseorang. Sokongan adalah apabila orang menampung kepada seseorang.
  3) Kesannya ialah ramai kanak-kanak itu yang berpeluang untuk pergi ke tuisyen itu dan Nur Anissa boleh mendapat gred yang baik di sekolah

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Isi yang tepat. Baik!
   • Pembetulan
   - "untuk tuisyen" = "untuk kelas tuisyen"

   Soalan 2 : 2 - 0.5 - 0.5 = 1 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Pembetulan
   - "orang menampung kepada seseorang" = "orang memberi motivasi kepada seseorang"

   Soalan 3 : 4 - 2 = 2 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')
   • Pembetulan
   - "untuk pergi ke tuisyen" = "untuk pergi ke kelas tuisyen"

   Jumlah = 4.5/8
   Terima kasih.

   Delete
 4. 1)Tujuan perkhidmatan TYA adalah untuk membantu keluarga yang kurang upaya dengan menghantar kanak- kanak mereka ke sekolah.
  2)Bantuan adalah pertolongan untuk buat sesuatu tetapi sokongan adalah pertolongan untuk masa yang berterusan.
  3)Kesan pertama adalah ramai kanak-kanak itu yang berpeluang untuk pergi ke tuisyen dan kedua Nur Anissa boleh mendapat gred yang baik di sekolah.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 markah
   • Isi yang tepat. Baik!

   Soalan 2 : 2 - 1 - 0.5 = 0.5 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Makna sokongan perlu lebih jelas.

   Soalan 3 : 4 - 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')
   • Pembetulan
   - "untuk pergi ke tuisyen" = "untuk pergi ke kelas tuisyen"

   Jumlah = 4/8
   Terima kasih.

   Delete
 5. 1) Tujuan perkhidmatan TYA adalah untuk membantu keluarga yang kurang upaya dengan menghantar kanak pergi sekolah.
  2) Bantuan adalah pertolongan untuk buat sesuatu tetapi sokongan adalah pertolongan.
  3)Kesan pertama ialah ramai kanak - kanak itu yang berpeluang untuk pergi ke tuisyen itu dan kedua Nur Anissa boleh mendapat gred yang baik.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 - 1 = 1 markah
   • Isi kurang tepat.
   • Pembetulan
   - "pergi sekolah" = "ikuti pelajaran di sekolah"

   Soalan 2 : 2 - 1 = 1 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Makna sokongan perlu lebih jelas.

   Soalan 3 : 4 - 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')
   • Pembetulan
   - "untuk pergi ke tuisyen" = "untuk pergi ke kelas tuisyen"

   Jumlah = 3.5/8
   Terima kasih.

   Delete
 6. 1) Tujuan TYA adalah untuk menghantar kanak-kanak keluarga kurang upaya ke tusyien.

  2) Bantuan ialah aksi bertolong, seperti memberi wang atau matlumat tetapi sokongan ialah pertolongan untuk menggalakkan seorang untuk membuat sesuatu.

  3) Kesannya ialah ramai kanak - kanak dibantu kerana tuisyen tersebut dan juga Nur Anissa sekarang mendapat gred - gred yang bagus di sekolah.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Isi yang tepat. Baik!
   • Pembetulan
   - "ke tusyien" = "ke kelas tuisyen"

   Soalan 2 : 2 - 0.5 - 0.5 - 0.5 = 0.5 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Pembetulan
   - "bertolong" = "menolong"
   • Pembetulan
   - "matlumat" = "maklumat"

   Soalan 3 : 4 - 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')
   • Pembetulan
   - "kerana tuisyen" = "kerana kelas tuisyen"

   Jumlah = 3.5/8
   Terima kasih.

   Delete
 7. 1) Tujuan TYA adalah untuk memberi bantuan kepada keluarga berpendapatan rendah atau kanak-kanak yang beribubapa tunggal.

  2) Bantuan adalah untuk menolong orang lain membuat sesuatu tetapi sokongan adalah untuk menggalakkan seseorang untuk membuat sesuatu perkara.

  3)Kesan bantuan itu adalah ramai kanak-kanak mendapat gred lebih baik untuk peperiksaan mereka dan kesan kedua adalah ramai kanak-kanak dapat pergi ke kelas tusyen.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 markah
   • Isi yang tepat. Baik!

   Soalan 2 : 2 markah
   • Isi yang tepat. Baik!

   Soalan 3 : 4 - 2 = 2 markah
   • Isi perlu lebih tepat, ada huraian.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')

   Jumlah = 6/8
   Terima kasih.

   Delete
 8. 1. Tujuan Touch Young Arrows (TYA) ialah untuk menghantar kanak-kanak dari keluarga yang kurang upaya ke kelas tuisyen.

  2. Bantuan adalah pertolongan diberikan oleh seseorang. Manakala, sokongan adalah galakkan terhadap sesuatu aksi atau keputusan.

  3. Ramai kanak-kanak yang dari keluarga yang kurang upaya dapat dibantu dan menghadiri tuisyen. Seterusnya, Nur Anissa boleh mendapati gred-gred yang baik di sekolah.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 markah
   • Isi yang tepat. Baik!

   Soalan 2 : 2 - 0.5 - 0.5 = 1 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Pembetulan
   - "galakkan" = "galakan"

   Soalan 3 : 4 - 1 - 0.5 = 2.5 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')
   • Salah kata hubung
   - "dari" = "daripada"

   Jumlah = 5.5/8
   Terima kasih.

   Delete
 9. 1) Tujuan YTA ialah untuk menghantar kanak-kanak keluarga yang berkurang upaya ke tuisyen.

  2) Bantuan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang tetapi sokongan adalah menggalakan seseorang untuk membuat sesuatu.

  3) Kesan pertama bantuan itu adalah ramai kanak-kanak mendapat gred lebih baik untuk peperiksaan mereka dan kesan kedua bantuan itu adalah ramai kanak-kanak dapat pergi ke kelas tusyen.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Isi yang tepat. Baik!
   • Pembetulan
   - "berkurang" = "kurang"

   Soalan 2 : 2 - 0.5 - 0.5 = 1 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Salah imbuhan
   - "menggalakan" = "menggalakkan"

   Soalan 3 : 4 - 1 = 3 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')

   Jumlah = 5.5/8
   Terima kasih.

   Delete
 10. 1)Tujuan TYA ialah untuk memberi kanak-kanak kurang upaya peluang mengikuti kelas tuisyen seminggu sekali .
  2)Bantuan ialah pertolongan diberi oleh orang lain tetapi sokongan ialah pertolongan diberi kepada orang yang perlukan
  3)Kesan-kesannya ialah kanak-kanak boleh mendapat tusyen untuk mendapat gred-gred tinggi.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 markah
   • Isi yang tepat. Baik!

   Soalan 2 : 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Isi yang tepat. Baik!

   Soalan 3 : 4 - 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')
   • Pembetulan
   - "tusyen" = "tuisyen"

   Jumlah = 5/8
   Terima kasih.

   Delete
 11. 1) Tujuan YTA ialah untuk membantu kanak-kanak daripada keluarga yang kurang upaya supaya mereka boleh membayar untuk tuisyen seminggu sekali.
  2) Bantuan ialah pertolongan untuk seseorang. Sokongan ialah orang menampung kepada seseorang.
  3) Kesannya ialah murid-murid yang kurang upaya itu pergi ke tuisyen itu dan Nur Anissa boleh mendapat gred yang lebih baik di sekolah

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 - 0.5 - 0.5 = 1 markah
   • Isi yang tepat. Baik!
   • Pembetulan
   - "untuk tusyien" = "yuran kelas tuisyen"
   - "YTA" - "TYA"

   Soalan 2 : 2 - 1 - 0.5 = 0.5 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Makna sokongan perlu lebih jelas

   Soalan 3 : 4 - 1 - 0.5 = 2.5 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')
   • Pembetulan
   - "pergi ke tuisyen" = "pergi ke kelas tuisyen"

   Jumlah = 4/8
   Terima kasih.

   Delete
 12. 1) Tujuan YTA ialah untuk menghantar kanak-kanak daripada keluarga yang berpendapatan rendah atau mempunyai ibu bapa tunggal.
  2) Bantuan adalah seperti menolong tetapi sokongan adalah seperti memberi semangat.
  3) Kesannya ialah murid-murid yang berkurang upaya mendapat peluang untuk pergi ke tuisyen itu dan Nur Anissa telah mendapat gred yang lebih baik di sekolah.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 - 0.5 - 0.5 = 1 markah
   • Isi kurang tepat.
   • Pembetulan
   - "ke tusyien" = "ke kelas tuisyen"
   - "YTA" = TYA"

   Soalan 2 : 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Isi yang tepat. Baik!

   Soalan 3 : 4 - 2 - 0.5 - 0.5 = 1 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')
   • Pembetulan
   - "berkurang upaya" = "kurang upaya"
   - "pergi ke tuisyen" = "pergi ke kelas tuisyen"

   Jumlah = 3.5/8
   Terima kasih.

   Delete
 13. 1) Tujuan YTA adalah untuk membantu kanak-kanak yang kurang upaya pergi ke kelas tuisyen.
  2) Bantuan ialah pertolongan untuk seseorang. Sokongan adalah perkara-perkara yang memberi seseorang semangat untuk melakukan sesuatu.
  3) Kesannya adalah murid-murid yang kurang upaya dapat menghadiri kelas tuisyen dan Nur Anissa pun boleh mendapat gred yang lebih baik di sekolah.

  Maaf terlambat. Akaun 'Blogger' saya telah ada masalah tetapi sudah diperbaiki sekarang.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Pembetulan
   - "YTA" = TYA"

   Soalan 2 : 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Isi yang tepat. Baik!

   Soalan 3 : 4 - 2 = 2 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')

   Jumlah = 5/8
   Terima kasih.

   Delete
 14. 1) Tujuan Touch Young Arrows( TYA) adalah untuk membantu kanak-kanak daripada keluarga yang berpendapatan rendah ataupun yang bermasalah untuk ke kelas tuisyen.

  2) Perkataan bantuan bermaksud untuk memberi pertolongan kepada seseorang manakala perkataan sokongan adalah kata-kata semangat yang diberikan kepada seseorang.

  3) Kesan pertama adalah prestasi pelajaran murid-murid bertambah baik dan kesan kedua adalah murid-murid tersebut dapat berpeluang menghadiri kelas-kelas tuisyen yang dianjur oleh TYA.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan 1 : 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Pembetulan
   - "YTA" = TYA"

   Soalan 2 : 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Perlu mulakan ayat dengan..."Perbezaan tersebut adalah....."
   • Isi yang tepat. Baik!

   Soalan 3 : 4 - 2 - 0.5 = 1.5 markah
   • Jawapan perlu lebih tepat.
   • Jawapan = bantuan daripada pihak TYA boleh meningkatkan pelajaran murid-murid, bantuan tersebut membolehkan kanak-kanak itu menghadiri kelas pengayaan ('enrichment')
   • Pembetulan
   - "dapat berpeluang" = "berpeluang"

   Jumlah = 4.5/8
   Terima kasih.

   Delete