Thursday, 17 May 2012

Pengumuman (17 Mei 2012)

1) Tugasan Cuti Sekolah
- Lisan & Bacaan (Tarikh penghantaran sebelum 1 Jun, 9 malam)


2) Common Test
- Pembetulan
- Tandatangan ibu/bapa
- Letakkan di fail


3) Fail Melayu 
- Tandatangan ibu/bapa
-Buat pembetulan (jika perlu)


4) 25 Jun 2012 (Isnin)
- Selepas cuti sekolah
- Bawa lampiran tugasan cuti sekolah
- Bawa fail (yang sudah dikemaskini)


5) Kuiz Majalah Dewan Siswa (Mac/Apr/Mei)
-Diletakkan di Blog Melayu
(3 Jun- 24 Jun 2012)
-Wajib dibuat

No comments:

Post a Comment