Wednesday, 25 July 2012

Peperiksaan Lisan

Peperiksaan Lisan akan diadakan pada hari Isnin, 30 Jul. Jika tidak datang, harus ada surat doktor (MC). Jika tidak, kamu akan diberikan markah kosong.  Sila lapor diri di kelas Melayu pada pukul 2 petang.  Ia akan dimulakan dengan kelas S101 diikuti oleh S102 dan S103.

Terima kasih.

No comments:

Post a Comment