Monday, 20 August 2012

Karangan Naratif - Gaya Bahasa

Para pelajar arif budiman,

Sila rujuk pada nota karangan naratif dan masukkan dapatan kamu di ruang yang disediakan.
Terima kasih.


Cg Azizah.Ahmad

No comments:

Post a Comment